Medfølelse er fundamental for vores grundlæggende natur som menneskelige væsner. Hvis vi forbinder os med denne natur og derfra nærer den og relaterer den til os selv, andre og verden omkring os, har vi en nøgle til vores lykke som individer og til vores sociale trivsel.

Thupten Jinpa

Compassion

Træning i Compassion er den nyeste udvikling inden for videnskabeligt dokumenterede metoder til forbedring af mental sundhed.

Compassion handler ikke alene at træne den iboende evne til empati, vi alle har. Det handler også om at finde modet og styrken til at være med lidelse.

Compassion er tæt forbundet med mindfulness, idet du ikke kan træne compassion uden at træne mindfulness. I begge programmer træner du opmærksomhed i nuet, men i compassion har du særligt fokus på at være med lidelse og smerte hos dig selv og andre.

Forskning viser, at træning i compassion:

  • Øger evnen til at være med svære følelser og lidelse
  • Reducerer symptomer på depression, stress og udbrændthed
  • Øger trivsel, evnen til selvomsorg, robusthed og glæde
  • Øger nærværet
  • Styrker vores oplevelse af forbundenhed og social adfærd og mindsker ensomhed
  • Mindsker social angst
  • Gør os mere tålmodige og forstående overfor os selv og andre
  • Giver os en oplevelse af formål med livet
Drømmerfanger